دکتر رخساره بادامی

دکتر رخساره بادامی

برگزاري اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي 13 و 14 … جراحی پلک های چشم بادامی شرقی ایرانی بایگانی – دکتر رجبی … دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد … کسب عناوین ایده برتر و مقاله برگزیده توسط دانشگاه آزاد … کسب عناوین o;ایده برترo; و o;مقاله برگزیدهo; توسط دانشگاهیان … کسب عناوین o;ایده برترo; و o;مقاله برگزیدهo; توسط دانشگاهیان … -مقام دوم تيم كاراته برادران دانشگاه آزاد اسلامي واحد … ایران قهرمان رقابت های تیمی آسیا شد ایران به آسیایی ها … كارشناسي ارشد – his. کسب عنوان‌های 171;ایده برتر … – n سامانه اختصاصی اساتید – دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان …
ادامه خواندن دکتر رخساره بادامی